Fitness och Fysiologikurs 2017 – Hälsoutbildningar & kurser

Kurs optimerad träning max resultat

Är du intresserad av hur kroppen förändras under träning?  Kanske du själv vill leda kurser och utbildningar för andra?

I denna inspirerande och effektiva kurs får du lära dig en ny vetenskaplig väg för att maximera resultat från träningen.

Fitnesskurs – Utbildare

Kursen leds av kända Anders Rosen, känd från tv och tidningar. Anders kommer visa dig ett forskningsbaserat, nytt och revolutionerade synsätt på träning inom olika sporter och idrotter.

Du kommer lära dig hur du får maximalt ut av träningen och hur du håller detta vid liv under lång tid.

Kursen är för alla oavsett ålder, kön eller nuvarande träningsnivå.

Styrketräning och skadeprevention – delkurs 2

Att styrketräning är en bra form av träning för att förebygga skador är idag en populär teori.

Här kan du lära dig om hur styrketräning kan förebygga skador och skall träningen se annorlunda ut för kvinnor jämfört med män?

För att styrketräning ska kunna förebygga skador måste idrottens och idrottarens förutsättningar beaktas.

kurs-skadeprevention-styrketräning-hälsokurserAtt ha bra muskelstyrka, såväl maximal, explosiv som uthållig, samt bra koordination/teknik är viktigt. Därför rekommenderas en kombination av styrketräning och teknikträning.

Du kommer lära dig hur styrketräningen bör vara individuellt upplagad (även inom lagidrott) och hur det bäst sker under övervakning av erfaren tränare.

Skadebilden ser till viss del olika ut för män och kvinnor inom många idrotter. För kvinnor, som generellt sett är svagare än män, är styrketräning kanske extra viktig för att förebygga skador. Därför inriktar sig en del av kursen just på detta.  

Hur kan styrketräning förebygga idrottsskador?

Skador inom idrotten anses till stor del bero på att utövare, generellt eller i vissa muskler, är för svaga, har för dålig muskeluthållighet, eller har brister i koordination/teknik.

Dessa faktorer hänger ihop på så sätt att svaghet och trötthet bidrar till sämre koordination/teknik, vilket i sin tur ofta kräver bättre styrka och muskeluthållighet.

Detta är skälet till att styrketräning vanligtvis ingå i skadeförebyggande program inom idrotten.

Syftet med förebyggande styrketräning är att förbättra styrka och funktion av såväl muskler som senor, ledband, skelett och ledbrosk för att få ett bättre skydd mot skador.

Styrketräning anses även påskynda återhämtning efter skada och begränsa en skadas omfattning.